Primjedbe Paške stranke na Urbanistički plan uređenja grada Pag

Paška stranka je u skladu sa objavljenom javnom raspravom po Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja grada Pag dala svoje primjedbe i prijedloge čiji osnovni cilj je bio da se u konačnosti prihvati Plan usklađen s odredbama Zakona koji može ponuditi kvalitetniji razvoj Grada te da se u njemu planiraju određeni javni sadržaji koji nedostaju stanovnicima i posjetiteljima Grada.

Umjesto da se stručne službe Grada u skladu sa Odlukom o izradi Plana te Zakona zajedno sa izrađivačem Plana koncentriraju na obradu pristiglih primjedbi, na upućene primjedbe na Prijedlog Plana javno su reagirali gradonačelnik Ante Fabijanić i potpredsjednik Gradskog vijeća grada Paga Davor Fabijanić, iznoseći neistine i klevete na račun Paške stranke te njenih članova.
Nismo očekivali riječi hvale za upućene primjedbe. Namjera je bila doprinijeti kvaliteti Plana koji se izrađuje, a ovakav pristup vladajućih samo pokazuje nesposobnost i nespremnost da uopće prihvate raspravu o problemima Grada.  
U odnosu na objavljeni tekst u Zadarskom listu od 15. ožujka  2010., pod naslovom „Sedam kilometara šetnice“, ističem da ideja izgradnje šetnice nije ideja Paške stranke. Potrebno je samo pročitati napisane primjedbe i priopćenje da se vidi da to nismo nigdje u primjedbama napisali, niti rekli, kao što niti ne svojatamo tu ideju. Šetnice uz more u gradu Pagu bile su predviđene svim prostornim planovima, koji na žalost više nisu na snazi, a bili su u primjeni i prije stupanja na vlast sadašnje vladajuće koalicije.
Nije samo šetnica tema primjedbi koje je uputila Paška stranka, već je predloženo više rješenja za koja smo smatrali da su od interesa za grad Pag.
Ne znamo kome i kada su predstavljeni projekti izgradnje sedam kilometara dugačke šetnice uz obalni dio Paške uvale te projekti na Lokunji koji bi trebali biti u funkciji lječilišnog turizma, kako je navedeno u članku, jer mi, gradski vijećnici o tome nemamo informaciju. Ako i je tako, podržavamo tu ideju, ne polažemo pravo na nju, ali postavljamo pitanje kako vladajuća koalicija misli realizirati tu i bilo koju ideju ako one nisu ugrađene u UPU grada Paga?
Da su ideje za koje se u članku navodi da ih prikazujemo kao svoje bile ugrađene u javno izloženi Prijedlog Plana primjedbe ne bi ni trebali davati.  Postavlja se onda pitanje na što su bili fokusirani interesi odgovornih u Gradu za vrijeme izrade Plana od dvije i pol godine, ako tako bitne ideje za uređenje javnih površina, nisu ugrađene u Prijedlog Plana?
   
Zdenka Oštrića, člana Paške stranke, u navedenom članku napada se  bez ikakvog povoda i razloga na krajnje neciviliziran način, vrijeđa i ponižava, bez ikakvih argumenata i činjenica,  zbog navodnih grijeha iz osamdesetih godina prošlog stoljeća.
Činjenica je da je  Zdenko Oštrić bio direktor poduzeća „Lokunja“ u izgradnji, da je doveo tu investiciju do početka izgradnje, u potpunosti obavio svoj posao, a odluku o financiranju takve investicije niti je kao dvadesetpetogodišnjak mogao donijeti, niti je imao mogućnosti o tome odlučivati u bivšem sistemu. Nakon Lokunje, bio je Predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine općine Pag, te stečajni direktor Solane Pag. Danas vodi vlastitu tvrtku, koja je najuspješnija u Županiji u svojoj kategoriji, a porez plaća u gradu Pagu. I što reći na činjenicu da je kao takav nedavno smijenjen iz Povjerenstva za gospodarstvo Gradskog vijeća grada Paga?  
Radi čije to povrijeđene taštine izlazi toliko neistina i uvreda izrečenih kroz riječi Gradonačelnika i Potpredsjednika Gradskog vijeća? Nakon što su pozvali javnost da uputi primjedbe, sada blate one koji su se potrudili razmišljati o boljitku grada? Tko je slijedeći? Što je cilj? Diskreditirati one koji misle drugačije? Skrenuti temu sa bitnih stvari kako se ne bi bavili pitanjem kako se troše proračunska sredstva ili da pokrenemo trakavicu međusobnog vrijeđanja preko različitih medija? Kakve se poruke upućuju javnosti i građanima Paga takvim nastupima?
Činjenica je da se govoreći o drugom najviše kaže o sebi, a  u članku iznesene riječi „ jeftin pokušaj prikupljanja političkih bodova“, najbolje karakteriziraju trenutno ponašanje i namjere onih koji su to izrekli. Umjesto da se razmišlja i raspravlja o problemima Grada, u nedostatku argumenata skreće se pozornost na diskreditaciju neistomišljenika.

Izdignite se gospodo iz vladajuće koalicije iz situacije koja nas sve vraća unatrag i okrenite se  prema naprijed. Umjesto prepucavanja i vrijeđanja preko raznih medija, otvorimo rasprave o bitnim pitanjima za Grad unutar institucija Grada i na okruglim stolovima u organizaciji Grada, na koje će se pozivati nezavisni stručnjaci po različitim područjima, počevši najprije od aktualnog UPU-a Grada Paga.

Kompletan tekst primjedbi Paške stranke objavljen je na web stranici Paške stranke, a priopćenje za javnost objavljeno je i na web stranicama Radio Paga, tako da je dostupan zainteresiranima.

Koliko god to bolno bilo, Paška stranka neće nasjedati na ovakve jeftine provokacije, već će ustrajati na rješavanju problema Grada.
Iskreno nam je žao ljudi koji siju toliko negativne energije, umjesto da je ulože u napredak Grada.

U Pagu, 21. 03. 2011.

Za Pašku stranku:

Željko Maržić, član Središnjeg odbora

Igor Karavanić, Predsjednik