Priopćenje za medije

Paška stranka Pag

19. prosinca 2012. godine

 

Nezadovoljni predloženim materijalom za dnevni red 26. sjednice Gradskog vijeća  grada Paga, održane 14. prosinca 2012.godine, mi  -  vijećnici Paške stranke prije završetka sjednice Gradskog vijeća napustili  smo gradsku vijećnicu u čemu su nam se priključili vijećnik SDP-a i dva nezavisna vijećnika. 

 

Naime, predložili smo da se s dnevnog reda skine nekoliko predloženih točaka kako bi se doradile prije nego se upute Gradskom vijeću na donošenje.  

Točkom deset dnevnog reda predložilo se donošenje zaključka o davanju primjedbi na Prostorni plan Zadarske županije. Predloženim zaključkom, između ostalog, predlaže se da se na području u neposrednoj blizini kanala Pag  –  Košljun, predvidi turističko  -  stambena i nautička zona. Ovi materijali nisu prije sjednice vijeća uopće upućeni na raspravu 

Povjerenstvu za prostorno uređenje Gradskog vijeća što je za ovako značajnu problematiku neprihvatljivo, niti je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš kanala Pag  – Košljun kojeg provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Smatramo da nema smisla davati primjedbe na Prostorni plan Zadarske županije prije nego se završi započeti postupak procjene utjecaja namjeravanog zahvata u prostoru na okoliš. 

Smatramo da su točke dnevnog reda koje se odnose na Druge izmjene i dopune proračuna Grada Paga za 2012. godinu i projekcije proračuna za 2013. i 2014. godinu, izrađene i predložene upravo suprotno Zakonom propisanim proračunskim načelima, a posebno načelima jedinstva i točnosti, uravnoteženosti, univerzalnosti, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. 

Smatramo potpuno nerealnim predlagati izmjene proračuna na iznos od 30.428.750,00 kn u situaciji kad je izvršenje prihodovne  strane proračuna za prvih jedanaest mjeseci 17.058.949,20 kn budući da toliki prihodi ne mogu biti ostvareni u preostalih deset dana do kraja godine. Očito je da ovako planirani rashodi nisu u skladu sa ostvarenim prihodima i primicima, te da nije poštivano načelo uravnoteženosti proračuna  -prihodovne i rashodovne strane.  

Nije poštivano ni načelo univerzalnosti proračuna prema kojem prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda proračuna. Do sada su se neki rashodi realizirali sa 100%, neki ispod 50%, a neki i sa 0%.  

Nije poštivano načelo dobrog financijskog upravljanja, pogotovo kad znamo da je revizija naložila da se izradi plan sanacije za deficit proračuna, a iz priloženih je materijala vidljivo da je deficit svake godine sve veći.  

Iz godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna Grada Paga, objavljenim u Službenim glasnicima Grada Paga, vidljivo je ostvarenje prihodovne strane u odnosu na rashode izraženo kroz indeks koji za 2009. godinu iznosi 81,1% , za 2010. godinu 71,8% te za 2011. godinu 63,7% . Prema priloženim materijalima ni za 2012. godinu neće biti bolji.  Takvim pristupom rebalansu proračuna skriva se koje su to financijske obveze stvorene, odnosno što je do trenutka predlaganja proračuna potrošeno. Predloženim rashodima proračuna koji su za 50% veći od realnih prihoda daje se mogućnost da netko po svojoj volji odlučuje o rashodima proračuna što je potpuno suprotno načelu transparentnosti proračuna. 

Kako je moguće da se rebalans proračuna, donesen petnaest dana prije kraja godine, „promaši“ za 36,4 % za koliko je veća planirana prihodovna od rashodovne strane? 

Postavljam pitanje - kome to treba i gdje to vodi?  

Proračun za 2013. godinu planiran je u iznosu od 45.800.000,00 kn što je daleko više od ostvarenog u svakoj od protekle tri godine i to bez ikakvog odgovarajućeg obrazloženja na čemu se temelji takav prijedlog u ovako teškoj ekonomskoj situaciji.  

Zbog svega navedenog, tražili smo da se navedene točke skinu sa dnevnog reda kako bi se prijedlozi doradili prije nego se ponovno uvrste na dnevni red  –  prvenstveno da se rashodovna strana proračuna smanji prema realnim prihodima, kako za rebalans proračuna za 2012. godinu tako i za proračun za 2013. godinu. 

U protekle tri godine ukazivali smo na navedene probleme izmjene proračuna (rebalansa) prilikom svake rasprave o izmjeni proračuna, kao i u raspravama o godišnjim izvještajima o izvršenju proračuna za proteklu godinu. Međutim, na postavljena pitanja nikad nismo dobili suvisle odgovore, niti je bilo volje za raspravu. Zato smo, u znak  protesta, odlučili napustiti sjednicu Gradskog vijeća kako bi na taj način još jednom ukazali na ključne probleme u funkcioniranju Grada.  

 

 

Predsjednik Paške stranke 


Željko Maržić